10 sekunders text (kan användas t.ex. i en pop-up)

 

Du och jag = Vi!

Knapptryckarna har ingen politisk färg eller ideologi förenlig med någon traditionell -ism.Knapptryckarna är du och jag, tillsammans. Alla de färger vi tillsammans besitter ger sitt uttryck till vad Knapptryckarna är och genom att förenkla och objektifiera frågor kan vi komma bortom allt vad ideologier, färger och partitillhörighet innebär. I grund och botten är vi trots allt ganska lika. Vi behöver samma saker för att må bra. Kropp och själ har ungefär samma grundbehov hos var och en, som vi alla behöver få tillgodosedda för att kunna blomstra, för att kunna nå vår fulla potential.

KNAPPTRYCKARNA

Längre text (tog ur godbitarna, kanske?)

Knapptryckarna är ansatsen till ett nytt sätt. Ett humanorienterat sätt. Ett sätt som sätter Människan och individen i fokus.Knapptryckarna är samlingsplatsen, folkets samlade röst i frågor som berör folket! 

Knapptryckarna har som enda agenda att skapa ett samhälle som utgår från Folket. Ett samhälle för dig och mig där du och jag får komma till tals.

I en inte alltför avlägsen framtid är förhoppningen att Knapptryckarna helt ersätter den traditionella politiken med en politik som istället utgår från dig och mig. En politik som utifrån folkets behov samordnar samhällets resurser med fokus på Folket. En politik som är till för oss!

Dagens politik går ut på att polarisera. Sätta rött mot blått, vänster mot höger, rik mot fattig.. Med Knapptryckarna vill vi visa att en förändring från denna polarisering och gruppering till ett enande är fullt möjlig. Vi ser redan idag hur majoriteten av de omröstningar som sker i dess allra enklaste form visar på att vi mer eniga än splittrade. Den traditionella politiken vill påskina att vi är splittrade, att vi behöver dem för att reda ut splittringen, men vi visar att det inte alls behövs. DOM behövs inte!

I VÅR framtid behövs inte längre politiker. Folket är politikerna! Som stöd för folket finns istället sakkunniga som levererar ett så bra beslutsunderlag så att ALLA kan känna att de förstår vad en fråga handlar om och därmed kan ta bra och insatta beslut. Enkelhet före komplexitet är ledordet!

Nu kanske du känner att du inte kan besluta i stora och komplexa frågor för du saknar utbildning eller vad det än må vara, men faktum är att våra politiker i allra högsta grad saknar utbildning för de poster och roller de besitter. Vår övertygelse är att vi inom Folket, besitter långt större, enormt mycket större samlad kompetens än vad politikerna någonsin ens kan drömma om att besitta. 

Vi vill ha DIG med oss! Vi vill att just precis DU skall kunna bidra precis så som du vill bidra. Kanske vill du bara vara med och påverka genom att rösta på olika alternativ som serveras dig. Kanske vill du vara med och definiera nya mål, en ny riktning för samhället. Kanske vill du bidra med din spetskompetens inom olika områden och frågeställningar. Kanske vill du inte göra någonting och bara njuta av att du är en del av ett samhälle, en folkrörelse som gör verklig skillnad. Någonting som inger hopp, en förändring att tro på.

Knapptryckarna kommer aldrig tvinga dig till något. Knapptryckarna kommer aldrig avkräva dig någonting som du inte själv är villig att ge. Politiken som bedrivs inom Knapptryckarna är en politik utformad av dig eller av dina jämlikar, eller tillsammans, för DIG. Det viktiga är att det är en politik med folklig förankring, en politik som bygger på Demokrati i dess sanna betydelse, att ALL offentlig makt utgår från folket! 

Vi som älskar det här konceptet älskar också människor! Vi älskar dig! Vi älskar unikheten i varje individ och vi tror på fullaste allvar att vi genom att göra vår röst hörd, var och ens unika röst, så bidrar vi till en förändring som gagnar oss alla och vi behöver DIG. Utan DIG är vi bara ett namn på en sida, eller på en grupp. Med DIG blir vi ALLT! Tillsammans blir vi ALLT! ALLT som behövs! ALLT som någonsin kan tänkas behövas för att skapa en ny värld, ett sant paradis på jorden.

Tillsammans är vi EN kraft, en urkraft utan motsvarighet och vi VET att när denna kraft fokuseras i en gemensam riktning så är ALLT möjligt!

Vi ber dig att vara med på resan!

KNAPPTRYCKARNA

Hela texten (alltihop, så som den kom ur mig.)

 

Vad är knapptryckarna egentligen kanske du undrar?

Är knapptryckarna något för mig?
Hur kan knapptryckarna förändra någonting?

Kanske har du fler frågor än svar, men att någonting i dig längtar efter en förändring. Någonting i dig känner att något är fundamentals fel i samhället, fel i systemet som omgärdar oss.

Kanske känner du att våra ledare, de som styr vårt land har tappat förankringen med folket? Att de inte längre representerar dig och mig, utan någon helt annan agenda som vi inte längre förstår oss på. Att språket har blivit krångligt, att besluten går oss över huvudet, att vi inte längre är en del av de beslut som påverkar våra liv i grunden. 

Kanske känner du att det skaver i både kropp och själ när skattepengarna som vi tillsammans sliter ihop, nyttjas till att främja de globala företagen framför oss, folket, som varje månad och varje år bidrar med enorma summor pengar till ett system där vi förväntar oss stöttning, trygghet och  säkerhet och ser hur besluten som tas av våra folkvalda många gånger går i direkt motsatt riktning.

Knapptryckarna är ansatsen till ett nytt sätt. Ett humanorienterat sätt. Ett sätt som sätter Människan och individen i fokus.Knapptryckarna är samlingsplatsen, folkets samlade röst i frågor som berör folket! 

Knapptryckarna har som enda agenda att skapa ett samhälle som utgår från Folket. Ett samhälle för dig och mig där du och jag får komma till tals.

I en inte alltför avlägsen framtid är förhoppningen att Knapptryckarna helt ersätter den traditionella politiken med en politik som istället utgår från dig och mig. En politik som utifrån folkets behov samordnar samhällets resurser med fokus på Folket. En politik som är till för oss!

Dagens politik handlar mycket om att polarisera. Sätta rött mot blått, vänster mot höger, rik mot fattig.. Med Knapptryckarna vill vi visa att en förändring från denna polarisering och gruppering till ett enande är fullt möjlig. Vi ser redan idag hur majoriteten av de omröstningar som sker i dess allra enklaste form visar på att vi mer eniga än splittrade. Den traditionella politiken vill påskina att vi är splittrade, att vi behöver dem för att reda ut splittringen, men vi visar att det inte alls behövs. DOM behövs inte!

I VÅR framtid behövs inte längre politiker. Folket är politikerna! Som stöd för folket finns istället sakkunniga som levererar ett så bra beslutsunderlag så att ALLA kan känna att de förstår vad en fråga handlar om och därmed kan ta bra och insatta beslut. Enkelhet före komplexitet är ledordet!

Nu kanske du känner att du inte kan besluta i stora och komplexa frågor för du saknar utbildning eller vad det än må vara, men faktum är att våra politiker i allra högsta grad saknar utbildning för de poster och roller de besitter. Vår övertygelse är att vi inom Folket, besitter långt större, enormt mycket större samlad kompetens än vad politikerna någonsin ens kan drömma om att besitta. 

Vi vill ha DIG med oss! Vi vill att just precis DU skall kunna bidra precis så som du vill bidra. Kanske vill du bara vara med och påverka genom att rösta på olika alternativ som serveras dig. Kanske vill du vara med och definiera nya mål, en ny riktning för samhället. Kanske vill du bidra med din spetskompetens inom olika områden och frågeställningar. Kanske vill du inte göra någonting och bara njuta av att du är en del av ett samhälle, en folkrörelse som gör verklig skillnad. Någonting som inger hopp, en förändring att tro på.

Knapptryckarna kommer aldrig tvinga dig till något. Knapptryckarna kommer aldrig avkräva dig någonting som du inte själv är villig att ge. Politiken som bedrivs inom Knapptryckarna är en politik utformad av dig eller av dina jämlikar, eller tillsammans, för DIG. Det viktiga är att det är en politik med folklig förankring, en politik som bygger på Demokrati i dess sanna betydelse, att ALL offentlig makt utgår från folket! 

Vi som älskar det här konceptet älskar också människor! Vi älskar dig! Vi älskar unikheten i varje individ och vi tror på fullaste allvar att vi genom att göra vår röst hörd, var och ens unika röst, så bidrar vi till en förändring som gagnar oss alla och vi behöver DIG. Utan DIG är vi bara ett namn på en sida, eller på en grupp. Med DIG blir vi ALLT! Tillsammans blir vi ALLT! ALLT som behövs! ALLT som någonsin kan tänkas behövas för att skapa en ny värld, ett sant paradis på jorden.

Tillsammans är vi EN kraft, en urkraft utan motsvarighet och vi VET att när denna kraft fokuseras i en gemensam riktning så är ALLT möjligt!

Vi ber dig att vara med på resan!

Tänk på oss, dela oss, rösta med oss eller mot oss. Vad som än är korrekt för just dig, men gör något! Vänta inte på att dagens politiker kommer göra skillnad för de är lika mycket offer för dagens system som vi är. De kämpar för sin överlevnad, precis som vi och det handlar inte om vems fel det är. Vi har alla bidragit till att skapa och upprätthålla det system vi har idag och vi är alla någonstans offer för ett system som inte längre fungerar. Ett system som blivit så tungt, så stort och så komplext att ingen egentligen vare sig kan eller har överblick över alla delar. Systemet lever ett eget liv och har gjort alla inblandade till offer i någon mån. Någonstans släppte vi kontrollen.. Någonstans på vägen gav vi upp.

Låt oss nu ta tillbaka kontrollen! Låt oss återigen enas om grundläggande principer som faktiskt, på en nivå av faktiskhet, gagnar oss! Principer som bidrar till öppenhet, expansion och inte minst kärlek! Principer som skapar en känsla i var och en av tillhörighet! Tillhörighet till ett system som omfamnar och håller, istället för att polarisera, skrämma och söndra! Ett system som borgar för trygghet och säkerhet! Inte bara för en utvald elit utan för var och en av oss!

Vi! Alla vi som är delaktiga i den här rörelsen, vilket också inkluderar just dig! Alla vi älskar tanken och känslan i vart vi kan ta oss. Vart den här resan kan ta oss och vi ser en helt fantastisk framtid som bygger på helt andra värdegrunder än idag. En framtid där vi alla känner att vi bidrar med vår unikhet till något större som gagnar alla. Där allas vår unikhet kommer till nytta! En framtid med värdegrunder som premierar diversitet framför homogenisering. Värdegrunder som skapar och bygger istället för att trycka ner och riva isär.

Du och jag = Vi!

Knapptryckarna har ingen politisk färg eller ideologi förenlig med någon traditionell -ism. Knapptryckarna är du och jag, tillsammans. Alla de färger vi tillsammans besitter ger sitt uttryck till vad Knapptryckarna är och genom att förenkla och objektifiera frågor kan vi komma bortom allt vad ideologier, färger och partitillhörighet innebär. I grund och botten är vi trots allt ganska lika. Vi behöver samma saker för att må bra. Kropp och själ har ungefär samma grundbehov hos var och en, som vi alla behöver få tillgodosedda för att kunna blomstra, för att kunna nå vår fulla potential.

Vi ber dig. Med största möjliga ödmjukhet ber vi dig att vara med på den här resan. Vår tillsammans-resa! 

Vi klarar det nämligen inte utan dig! Knapptryckarna är en symbios där vi behöver varandra, för vi tror faktiskt inte att samhället klarar sig utan oss heller! Oavsett vem du är eller vad du står för så är du inkluderad och din röst betyder lika mycket som alla andras. Nu och för ALLTID!

Knapptryckarna befinner sig i sin linda. Knapptryckarna lär sig hela tiden vad som fungerar och inte fungerar och varje förändring har ett absolut och orubbligt fokus, att ännu bättre presentera din röst, dina behov, dina önskningar! Allt för att vi tillsammans skall kunna allokera tillgängliga resurser till just det som på det bästa möjliga, mest hållbara och mest resurseffektiva sätt, kan tillgodose Folkets behov.

I kärlek, expansion och öppenhet!
Mot ett nytt Sverige!

KNAPPTRYCKARNA